سوالات متداول

لطفا قبل از تماس با واحد پشتیبانی ، با توجه به معلم بودن و شاگرد بودن در قسمت های زیر به سوالات متداول دقت نمایید

بخش معلمان

آیا معلمان و اساتید نیز به ثبت نام در سایت نیاز دارند

خیر ، با معلمان قرارداد فیزیکی بسته می شود و نیازی به ثبت نام نیست

آیا معلمان و اساتید باید سوالات را در سایت بارگزاری نمایند

خیر ، این را کارشناسان سایت انجام خواهند داد و فقط معلمان سوالات را طراحی خواهند کرد

مدت زمان سوالات چقدر است

با توجه به مشخص کردن زمان مورد نیاز از طرف معلم قابل تنظیم است

از نتیجه آزمون چطور مطلع خواهیم شد

بعد از به پایان رسیدن هر آزمون از سمت شاگرد ایمیلی که نتیجه آزمون در ان می باشد برای شما ارسال خواهد شد

بخش شاگردان

مدت زمان سوالات چقدر است

با توجه به مشخص کردن زمان مورد نیاز از طرف معلم برنامه ریزی می شود

از نتیجه آزمون چطور مطلع خواهیم شد

بعد از به پایان رسیدن هر آزمون از سمت شما ایمیلی که نتیجه آزمون در آن می باشد برای شما ارسال خواهد شد در این حال می توانید در پایان آزمون جواب های آزمون را ببینید (در صورت تایید معلم برای دیدن جواب)