جزوه

جزوه

جزوه

جزوه برای دانش آموزان نیز از دیگر خدمات ما برای شما دانش آموزان عزیز می باشد

این جزوه ها نیز مانند خدمات آزمون ما اختصاصی برای معلمان و شاگردانی می باشد که در یک مدرسه یا آموزشگاه هستند و با معرفی جزوه از طرف معلمان شاگردان عزیز می توانند وارد سایت شده و با ورود به بخش معلم خودشان جهت تهیه جزوه اقدام نمایند

این امر یکی از بهترین راه ها برای کم کردن هزینه دانش آموزان و معلمان جهت صرفه جویی در کاغذ و استهلاک مدرسه و آموزشگاه می باشد

چگونه جزوه به دست ما می رسد

pdf

معلم عزیز پس از اینکه فایل PDF جزوه را تهیه نمود برای مدیریت سایت ارسال کرده و بعد از بررسی فایل ، مدیران سایت را بارگذاری کرده و دانش آموزان عزیز بعد از ورود به سایت و مراجعه به صفحه معلم می توانند جزوه را دانلود نمایند