آزمون

تست زنی 1

آزمون

آزمون ها در سایت ما به صورت تستی می باشد

آزمون ها در این سایت توسط معلمان و اساتید کشور طراحی شده و و هر معلم  و استاد می تواند برای دانشجو ها و دانش آموزان خود در این سایت سوال طراحی کرده و آزمون برگزار نماید

 

 

چرا به این شکل ؟

ما این رویه را به این خاطر پیاده سازی کردیم که با توجه به آشنایی معلمان با شاگردان سوالات را برنامه ریزی می کنند و با سطح آموزشی که در کلاس داده اند آزمون برگزار کنند.

این عمل سبب می گردد که دانش آموز این اعتماد به نفس را داشته باشد که حتما به نتیجه قابل قبولی دست پیدا می کند و نگران این نیست که ممکن است که سوالات با سطح آموزش او مغایرت داشته باشد.

اهدافی که در این نوع آزمون برای دانش آموزان دیده می شود کاملا با اهدافی که در کلاس برایشان دیده شده هم خوانی داره و سبب نخواهد شد که دانش آموز دچار واهمه شود.

سوالات نیز خود معلم و استاد برای دانش آموزان طرح می کنند و این امتیازی بالا برای دانش آموز است چون با رویه طرح سوالات پایان سال معلم و استاد خود بیشتر آشنا می شوند

دانش آموزانی که در این آزمون ها شرکت می کنند یاد می گیرند که چطور می توانند در جلسه امتحان از وقت خود استفاده کنند و نیز چطور می توانند اشکالات خود را بر طرف نمایند

تست زنی 2

برگزاری آزمون به شکلی است ؟

معلم بعد از هماهنگی با دانش آموزان جهت تعیین تاریخ و زمان (که می تواند از طریق اطلاع رسانی از سایت نیز باشد) شروع به طرح سوالات نماید و بعد از طرح سوالات و تایید کارشناسان سایت شروع به بارگذاری می گردد

و سوالات طی زمان و تاریخ هماهنگ شده قابل رویت می باشد

کلیه سوالات شما درباره نحوه طرح سوالات و چگونگی و امکانات این سایت در قسمت پشتیبانی سوالات رایج ، جواب داده شده است

دانش آموزان نیز طی ساعت هماهنگ شده می توانند با ورود به سایت در آزمون ها شرکت کرده و در زمان مشخص گردیده آزمون را به پایان رسانند

نتیجه آزمان در پایان آزمون برای دانش آموز و معلمان ارسال می گردد نا گفته نماند که در صورت صلاح دید استاد می توانید در پایان آزمون درستی و غلطی  همراه با جواب صحیح را ببینید